ΑΡΘΡΑ

  • Η χορευτική – μουσικολογική και ενδυματολογική ποικιλομορφία και η κατά τόπους ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός, αποτελούν και τα κύρια  χαρακτηριστικά του γνωρίσματα που μπορούν να γίνουν αντιληπτά και από έναν απλό παρατηρητή. Κάθε πολιτισμική ενότητα, κατά γεωγραφικές ζώνες, αριθμεί ένα σύνολο χορών – μουσικής και φορεσιάς που στην ολότητα του εμφανίζει μια υφολογική ομοιογένεια, ενώ παρατηρούνται και οι σχετικές αποκλίσεις. Η ιστορία, το γεωγραφικό περιβάλλον, η κοινωνική και οικονομική οργάνωση, έχουν ασκήσει και την ανάλογη επίδραση, διαμορφώνοντας έτσι την «μουσικοχορευτική και ενδυματολογική ταυτότητα» κάθε περιοχής. 


  • 1
  • 2