ΑΡΘΡΑ

  • Ο χορός γενικά είναι μια αμιγώς επικοινωνιακή τέχνη, με εφήμερη φύση, η οποία προϋποθέτει την τριαδική σχέση μεταξύ του δημιουργού που συνθέτει, του χορευτή και του κοινού. Δεν είναι μια απλή μορφή κίνησης αλλά μια πολύπλοκη διαδικασία, μια μορφή τέχνης, η οποία ως τέτοια ακολουθεί τους δικούς της κανόνες, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο.


  • Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μόνο φορέας γνωστικών  και πολιτισμικών στοιχείων, αλλά να διαμορφώνει άτομα  ευαίσθητα και δημιουργικά στην κοινωνία, τα οποία ταυτόχρονα μαθαίνουν να σέβονται την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό του τόπου τους. Επίσης να οργανώνει,  να πληροφορεί και να διασώζει ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να λειτουργεί ως χώρος κοινωνικοποίησης και μύησης στις αξίες και συμπεριφορές της κοινωνίας


  • Ο γάμος στην παραδοσιακή κοινωνία της Επανωμής ήταν ε'να από τα οημαντικότερα γεγονότα, αλλά και από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ζωής τους, αφού για το νέο ζευγάρι οριοθετούσε το τέλος ενός τρόπου ζωής και την απαρχή μιας νέας πορείας με άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ήταν σημαντικό γεγονός και για ολόκληρη την κοινότητα, η οποία με την ένωση των δύο νέων ανθρώπων, αποκτούσε ένα καινούργιο πυρήνα, που διεύρυνε και παράλληλα διαιώνιζε την ύπαρξη της.

    Ο γάμος μπορεί να ορισθεί για την παραδοσιακή κοινωνία, ως ο νόμιμος θεσμός, ο μόνος κοινωνικά αποδεκτός τρόπος, για να δημιουργηθεί και ν' αρχίσει τη ζωή της μια οικογένεια.


  • 1
  • 2